Bent u op zoek naar een onderwijskundige professional4projects voor uw bedrijf of school?
Iemand die weet van aanpakken en een echte multi-tasker? Dan bent u bij Amy aan het goede adres!

Ontwikkeling en Advies op Maat
Op het gebied van onderwijskundige ontwikkeling is veel mogelijk.
Enkele van de voorbeelden staan hieronder genoemd. Maar neem gerust contact op om uw ideeën te bespreken. Samen bekijken we dan wat uw wensen zijn.

Naar aanleiding hiervan stellen wij vrijblijvend een ontwikkelplan op, waarin de doelgroep, de didactische aanpak, de inhoud, de leermiddelen en het eindresultaat uitgebreid uiteengezet worden.
U kunt aangeven vanuit welk didactisch standpunt u uw opleiding of leermiddelen ontwikkeld wilt hebben en welke mediatoepassingen u hierbij zou willen gebruiken.

Voorbeelden:

Projectbegeleiding
Projecten op het gebied van onderwijsontwikkeling of advies kan ik voor u begeleiden.

De coördinatie, communicatie en kostenbewaking vallen onder de projectbegeleiding. Maar ook het organiseren en begeleiden van diverse bijeenkomsten behoort hierbij zeker tot de mogelijkheden.

Op dit moment werk ik aan de volgende projecten:

Het 11tal
Als onderwijskundige ben ik actief binnen Het 11Tal. Dit is een team van enthousiaste en ervaren onderwijsprofessionals. Wij zijn werkzaam op het gebied van onderzoek, ontwikkeling, implementatie, advies, begeleiding, training en coaching als het gaat om onderwijs en nieuwe media.
Allen zijn zelfstandig in te huren, maar we hebben nu ook de krachten als team gebundeld om grotere opdrachten te kunnen verwerken.
Website Het 11Tal

Les 2.0 - ontwikkelen digitaal lesmateriaal
Als onderwijskundige ben ik sinds april 2009 betrokken bij Project Les 2.0. Hierbinnen ontwikkelen docenten digitaal lesmateriaal volgens een stramien om aan kwalitatieve eisen te voldoen. Als onderwijskundige ben ik namens Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid betrokken bij project Les 2.0. We werken samen met Stichting Digilessen-VO en zes erfgoedinstellingen aan het ontwikkelen van een curriculumdekkend lesprogramma voor mens en maatschappij onderbouw, vmbo zorg en welzijn en biologie tweede fase. In de les wordt minimaal één erfgoedbron gebruikt en zijn actief en adaptief. Binnen dit project houd ik me bezig met de didactische aanpak, het meedenken met functionele eisen van de auteurstool en het trainen en begeleiden van docenten in digitale didactiek en het ontwikkelen van digitale lessen met bronmateriaal.

PO Raad, Projectbureau kwaliteit
Voor de PO Raad ben ik als onderwijskundig communicatiemedewerker betrokken bij het thema Opbrengstgericht Werken

Afgeronde projecten 2009:

Stichting Kinderpostzegels - evaluatieonderzoek onderwijsprojecten
Voor Stichting Kinderpostzegels heb ik samen met collega Marieke van Osch inhoudelijk gekeken naar de onderwijsprojecten die de afgelopen jaren door Kinderpostzegels zijn ondersteund. We keken kritisch naar behaalde doelstellingen en op welke manier het project een bijdrage heeft geleverd aan het vergroten van ontwikkelkansen of de preventie van problemen bij kinderen in achterstandssituaties.

Kennisnet - ontwikkelen website videoconferencing
Voor Kennisnet heb ik een website ontwikkeld over de mogelijke praktische toepassingen van videoconferencing in het onderwijs.

Noordhoff Uitgevers - auteur engelse lesmethode MBO Talent
Binnen deze opdracht heb ik lesmodules en toetsen ontwikkeld voor een methode Engels voor studenten MBO.